ROT-avdrag & bygglov

ROT - avdrag

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.
Så här fungerar rot- och rutavdraget
Du som köper rottjänster ansöker inte själv om rotavdraget. Det gör den som utfört arbetet. Vi, Kesab AB drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. Rotavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort.

Bygglovsregler

Du behöver bygglov när du ska uppföra en byggnad, göra en tillbyggnad, och till exempel gräva ut en källare eller bygga en balkong.
Du behöver även bygglov om du ska ändra en byggnads användning, till exempel bygga om ett garage till en bostad eller göra en bostad till ett kontor. Ska du flytta väggar inomhus och det medför ändringar i den bärande konstruktionen eller om du uppför murar och plank så behövs också bygglov.
    
När det kommer till ett så kallat detaljplanerat område så krävs även bygglov för att byta färg, fasadmaterial eller taktäckningsmaterial på en byggnad. Det yttre utseendet så som byte av fönster eller att bygga en takkupa kräver bygglov.
 
När behöver du inte bygglov?
I det detaljplanerade området är de här åtgärderna befriade från bygglov;
Sätta upp en eller flera friggebodar i som har en sammanlagd total yta på max 15 m2. Höjden får vara max 3 meter då från mark till taknock och byggnaden får inte placeras närmare tomtens gräns än 4,5 meter, utan dina grannars medgivande.
    
När du vill byta tak eller färg på fasaden behövs inte bygglov, såvida det inte ändrar byggnadens karaktär västenligt. Det samma gäller även fristående uthus, garage och mindre komplementbyggnader tillhörande en- eller tvåbostadshuset.
    
När du med mur eller plank vill anordna en skyddande uteplats i anslutning till huset, såvida muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6 meter från huset och inte placeras närmare tomtens gräns än 4,5 meter.
    
Bor du utanför samlad bebyggelse? Då är det mycket du kan göra utan bygglov, som t ex bygga om huset även om det berör den bärande stommen och göra mindre tillbyggnader. Hör med ditt stadsbyggnadskontor vad som gäller för dig.